Reklamační řád

Tento reklamační řád zapracovává příslušná ustanovení českého zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a českého zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Ochrana práv spotřebitele, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby českého práva jinak použila, není tímto reklamačním řádem dotčena. V případě, že dojde mezi kupujícím a prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Česká republika, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz 

Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.